Van afval naar grondstof

Aan de ene kant heb je fabrikanten, die op een eerlijke en duurzame manier van hun organisch afval af willen, en de veeboeren die met veel mest zitten en daarmee een fosfaatoverschot hebben. Aan de andere kant willen we in Nederland verduurzamen en meer groene energie opwekken.

En hoewel er in Nederland een fosfaatoverschot is, is er in de rest van de wereld juist een tekort aan dit mineraal. Een grondstof dat onmisbaar is om voedsel te verbouwen.

Biovender verzorgt voor haar klanten de hele keten van bewerking en verwerking van organisch afval. Wij regelen met onze eigen wagens het transport van het afval, daarmee kunnen wij snel anticiperen op de vraag van onze klant. Bij de veeboeren kunnen we het mest indikken door decanteerders. Ook hebben wij een waterzuiveringsinstallatie, die ervoor zorgt dat alle mineralen en grondstoffen in de achtergebleven dikke mest blijft. Zo gaan er geen grondstoffen verloren waarvan er elders in de wereld een tekort is.

Vervolgens wordt het afval bewerkt en verwerkt in de vergisters, drogers en composteerders. Het afval wordt eerst in de vergister verwarmd, waardoor gas wordt opgewekt. Van de uitvergiste biomassa wordt vervolgens het water en de organische stoffen met waardevolle mineralen gescheiden. Van deze organische stoffen worden o.a. mestkorrels gemaakt. Een Warmte-krachtkoppeling (WKK) zet tenslotte het gas om naar stroom, dat op het elektriciteitsnetwerk komt. Consumenten kunnen deze stroom bij groene energieleveranciers afnemen en hebben daarmee groene stroom uit Nederland. De organische meststoffen, die rijk zijn aan mineralen en grondstoffen als fosfaat, worden getransporteerd naar Polen, Duitsland en Frankrijk. Hier is juist een tekort aan fosfaat.

Tot slot kunnen onze klanten ook bij ons CO2-rechten of emissierechten kopen. Het proces van Biovender reduceert de uitstoot van broeikasgassen. Op verzoek van de klant kan deze reductie in de vorm van certificaten terug worden geleverd aan de klant.

biovender-15

Biovender...

...wil met duurzame, innovatieve activiteiten relevant zijn. Nu en in de toekomst. Daarom creëren wij duurzame oplossingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en mineralen en grondstoffen terug te winnen.

Contact

Oldenzaalseweg 134  |  7666 LH Fleringen
contact@biovender.nl  |  T 0541 67 06 65