Van afval naar grondstof

Biovender biedt een keten van diensten aan in het bewerken en verwerken van organisch afval en mest. In onze dienstverlening creëren wij duurzame oplossingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en mineralen en grondstoffen terug te winnen. Wij hergebruiken al het organisch afval en voorkomen de uitstoot van broeikasgassen. Biovender staat voor een circulaire economie en draagt daarmee bij aan een duurzamer Nederland.

Ketenpartner

Biovender verzorgt voor haar klanten de hele keten van bewerking en verwerking van organisch afval. Van transport tot restproduct nemen wij voor onze klanten uit handen.

Groene producten

Het resultaat van de bewerking en verwerking van organisch afval zijn groene producten. Denk aan biogas, groene energie en organische meststoffen met waardevolle mineralen.

CO2 reductie

Het proces van Biovender reduceert de uitstoot van broeikasgassen. Op verzoek van onze klant kan deze reductie in de vorm van CO2-certificaten terug worden geleverd aan de klant.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Organische afvalverwerking

Organisch afval van producerende bedrijven in de afgrifood nemen wij af en verwerken en bewerken dit tot duurzame, groene producten.

> lees meer

Mestverwerking

Wij nemen alle soorten mest van veehouderijen af en verwerken en bewerken dit, waarmee wij mineralen en grondstoffen terug winnen en de uitstoot van broeikasgassen voorkomen.

> lees meer

Transport

Wij regelen met onze eigen wagens het transport van al het organische afval. Daarmee kunnen wij snel anticiperen op de vraag van onze klant.

> lees meer

Waterzuivering

In onze waterzuiveringsinstallatie wordt het water uit de mest gehaald. Bij dit proces worden de waardevolle mineralen en grondstoffen teruggewonnen.

> lees meer

Bewerking

Het afval wordt bewerkt en verwerkt in de vergisters, drogers en composteerders die bij onze vestigingen in Groningen, Drenthe en Overijssel staan.

> lees meer

Biovender...

...wil met duurzame, innovatieve activiteiten relevant zijn. Nu en in de toekomst. Daarom creëren wij duurzame oplossingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en mineralen en grondstoffen terug te winnen.

Contact

Oldenzaalseweg 134  |  7666 LH Fleringen
contact@biovender.nl  |  T 0541 67 06 65